PRZECISKI HYDRAULICZNE STEROWANE I NIESTEROWANE

Oferta nasza obejmuje:

  • Hydrauliczne przeciski sterowane z rurą ochronną od fi 200mm do fi 1500mm,
  • hydrauliczne przeciski niesterowane z rurą ochronną stalową od fi200mm do fi 1500mm,
  • hydrauliczne przeciski sterowane z rurą żelbetową lub rurą HOBAS od fi 200mm do fi 800mm,
  • hydrauliczne przeciski sterowane z rurą kamionkową od fi 150mm do fi 500mm.

Przeciski hydrauliczne sterowane i niesterowane to bardzo podobny w założeniach proces do przewiertów sterowanych. Główna różnica polega na tym, że tutaj wiercenie wykonujemy w poziomie z obranym wcześniej spadkiem i bez użycia płuczki wiertniczej. Wyróżniamy 3 zasadnicze etapy prac przeciskowych:

Wiercenie pilotażowe

Najważniejszą czynnością w tym etapie jest odpowiednie przygotowanie komory startowej i odbiorczej oraz precyzyjne ustawienie maszyny w tejże komorze.. Sam przewiert pilotażowy polega na wciskaniu kolejnych żerdzi w grunt, aż do momentu wyjścia w komorze odbiorczej. Wszelkie zmiany kierunku przewiertu są na bieżąco korygowane, gdyż bardzo często wymagane jest zachowanie precyzyjnych spadków.

Poszerzanie otworu do określonej średnicy z jednoczesnym wpychaniem rur osłonowych.

Po wyznaczeniu trasy przez przewiert pilotażowy, musimy odpowiednio poszerzyć wywiercony otwór, tak aby zmieściła się w nim przeciskana rura. Podczas poszerzania wpychane rury osłonowe, które to następnie zostaną usunięte w następnym etapie prac.

Wciskanie rury docelowej

Po wykonaniu poszerzania przystępujemy do wciskania rury docelowej. W tym celu w miejsce rur osłonowych, najczęściej stalowych wpychane są rury docelowe (o takiej samej średnicy jak nasze rury instalacyjne).